Capturing the Folklore. aspects...

He is a friend.. blogger.. and a passionate photographer. His name is Raghavendra Rao.His blog is special for me because he brings the folklore through his camera with great wisdom and simplicity.I love the way he captured the folklore of his home town Gowribidanoor with great passion and love .His photographs with small write up  giving an insight into this world of Folklore.

I am hoping to translate this lore into English soon . He has succeeded in capturing something which is so precious, yet so many of us taken for granted and i wish him to continue capturing our rural heritage . Please see the link for his blog    http://hallihyda.blogspot.com


ಬುಗುರಿ ಆಟ         ಈ ಆಟವನ್ನು  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ  ಗಂಡು  ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ  ಬುಗುರಿ  ಆಟವನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಾಗಿ  ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ   ಬುಗುರಿ  ಆಟಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ  ಹಿನ್ನೆಲೆ  ಸಮೃದ್ದಿಯಾಗಿ  ಮಹಾಭಾರತ  ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು  ಮತ್ತು  ಕೌರವರು  ಆಟದ  ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ  ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Posted by Raghavendra Raoಕುರ್ರ ಮಾಮ  ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ  ಹಾಲಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನುಡಿಯುವರಂತೆ........ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಂತೆ  ಆಂಧ್ರ  ಪ್ರದೇಶದ  ಇವರನ್ನು " ಕುರ್ರ  ಮಾಮ  ಅಥವಾ ಕೊಂಡ ದೇವಡು "  ಅಂತ  ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು   ಶಾಸ್ತ್ರ  ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ  ಈ  ರೀತಿ  ಪದಗಳನ್ನು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
                         ಕೊಂಡ ದೇವುಡ 
                         ಜಾಗ್ನುನಾಥುಡ
                         ಮಸ್ತಚಂದ್ರ 
                         ಕುರ್ರ ಮಾಮಡ
ಒನ್ನದಿ  ಒಂನತ್ಲ ..............ಲೇನದಿ  ಲೇನತ್ಲ  ಚಬುತಾನು................ ಎಂದು  ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ  ಬಹಳ ಚಾಲಾಕಿ  ತನದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ  ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಹಾಗಿ  ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು  ಹಳೇ ಬಟ್ಟೆಗೂ  ಅಥವಾ  ೧೦ ರೂಪಾಯಿಗು  ತೃಪ್ತಿ  ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇವರು  ಇತ್ತೀಚಿಗೆ  ಕಾಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಸು  ದಿನ ಕಳೆದರೆ
ಜಾನಪದ  ಕೊಂಡಿ  ಕಳಿಚಿದಂತೆ ಸರಿ.
Posted by Raghavendra Rao  

Comments

Popular posts from this blog

Tribes of Uttara Kannada-The Halakki Tribe

Chasing Diversity...

Folk Art- Hase Chittara